Boldog békeidők

Szabotázs

Behatolás a MÁVAG klinikára

A csapat Skye Kapitány léghajóján Budapest felett elrepülve szemrevételezte a MÁVAG ipartelepet. Az egyik lakótelep közepén, a szolgáltató épületek közt volt a klinika, ami állítólag az állomölő kábítószer szétosztásának központja,
A csapat munkásnak öltözve hatolt be a lakótelepre, és kis kereségéléssel sikerült, egy megfelelő búvóhelyre találni az egyik épület padlásán. Kempelen Farkas lélek alakban felderítette a klinikát, és közben tapasztalta a kábítószer szörnyű hatását az emberi lelkekre.
A klinika oldalában felfedeztek egy lefelé menő rámpa végén egy oldal bejáratot, ahova a közeli magasvasút megállójából tudják leengedni az árukat. Több terv elvetése után végül úgy döntöttek, hogy kivárják az éjszakát, és ezen a bejáraton át jutnak az épületbe.
Az ajtó zárját kisebb műszaki problémák után Kempelen Farkasnak sikerült kinyitnia erre a célra bekészített kütyüjével. Bent azonban észrevették, hogy a raktár belső ajtaja előtt két őr posztol. Őket László vitéz elcsalta magához, az elsőt sikerült is leütnie, de a másiknak egy pontos lövéssel sikerült őt megsebeznie. Erre László fogta a táskában hozott puskáját, és anélkül, hogy elővette volna, telibe lőtte a másik őrt.
A belső ajtónál végleg csődött mondott Kempelen ajtónyitó szerkentyűje, mire László megragadott egy megfelelő fémrudat, és izomból kinyitotta az ajtót.
A raktárban más orvosi készletek mellett megtalálták az álomölő kábítószert is. A szer egy tejfehér köd szerűség, amit kis üvegcsékben tárolnak, és a használónak ezt kell belélegeznie. Miközben tanakodtak, hogy mi legyen, hangokat hallottak a folyosóról, és Skye kapitány érezte, hogy baj közeleg. Négy őr óvakodott lefelé nagyon óvatosan. László megpróbálta megtéveszteni őket valami mesével, de nem sok sikerrel. Végül Farkas szellem alakban halálfélelmet keltett bennük, aminek hatására visszahúzódtak.
A csapat úgy döntött, hogy felgyújtják a raktárkészletet. Ehhez gyúlékony anyagokat halmoztak fel, lelocsolták a raktárban talált alkohollal, és meggyújtották az egészet, aztán menekülőre fogták a dolgot. Ez idő alatt azonban befutott az erősítés, így mikor kirohantak a hátsó ajtón, két nehézfegyverzetű őrrel találták magukat szemben. A szemközti épület mögül pedig egy lépgető masinéria tűnt elő.

bónusz trek:
Beastie Boys – Sabotage

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.