Boldog békeidők

Tündérország börtönében

A csapat elmagyarázta az őket Kopóval szembesítő János Vitéznek, hogy már éppen őszintén el akartak mondani mindent, amikor lebuktak. Az őszinte beszéd meg is érintette János vitézt, de teljesítette kötelességét, és egy dutyiba záratta a bagázst.
Természetesen Kempelen Farkasnak a motozás ellenére sikerült pár szerszámot becsempésznie a cellába, sőt egy patkány szellemmel irányított kis robot is úgy volt beállítva, hogy megpróbálja megtalálni. Mindenekelőtt azonban kilépett testéből, és körbenézett a barlangrendszer börtön szintjén. Rá is talált János vitézre, aki valamiről nagyon vitatkozott Weisz Erikkel. Farkas megpróbált kapcsolatba lépni okkult kollegájával, azonban vesztére Erik komoly ellenérzéseket táplált irányába. Amint megérezte a jelenlétét, parancsot adott, hogy Farkast szedjék ki a cellából, cseréljék ki a falra bilincselt Kopóval, és üssék le, hogy ne legyen magánál.
A celllában sikerült a kakis vödörről leszedett fémdarabokkal kinyitni a lakatot. A pincerendszer felderítése közben rátaláltak Hany Istókra az elvadult bolond fiúra. Sikerült rávenniük, hogy megmutassa hol jár be a barlangokba kaját lopni. A menekülés útja nyitva állt, de a csapat végül úgy szavazott, hogy nem él a lehetőséggel. Istók még azt is elejtette beszéd közben, hogy Tündér Ilona nagy hatalommal bír, és ezért nagyon fél tőle.
Másnap a királynő elé is kerültek a foglyok, ahol előadták álláspontjukat. Végül Tündér Ilona kegyesnek mutatkozott, (Weisz tiltakozása ellenére) megbocsátott nekik, és egy hűségeskü letétele után elfogadta szolgálataikat.
Első feladatként azzal bízta meg őket, hogy semmisítsék meg a MÁVAG ipartelepen tárolt álomölő kábítószer készletet, hogy abba maradjon a munkások mérgezése.

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.