Boldog békeidők

Az idézőgép
Előkaland

Jedlik Ányos, a világtól elzárt Pannonhalmi kolostorba visszavanult feltaláló, egy olyan gépezeten dolgozik, amivel angyali lelkeket idézhet erre a világra. Még nem sikerült megépítenie a masinát, de a híre már kiszivárgott.

Kopó már többször dolgozott Brazovics Athanáz iparmágnásnak, elsősorban a konkurencia titkait szerezve meg. Most, egy kölünlegesen bonyolult megbízást kapott: Pannonhalmáról kellett ellopnia bizonyos dokumentumokat. Szerzetesnek álcázva magát sikerült bejutnia a kolostorba, és egy csendes éjszakán elemelnie a papírokat. Sietve Győrbe menekült, ahonnan léghajón Budára a Gellért hegyi kikötőbe repült. Onnan egy titkos találkahelyre ment, hogy megkapja a beígért busás jutalmat a munkáért.

László vitézt Győrött kerste fel Jedlik Ányos, hogy segítségét kérje. Egy titkos fejlesztés terveit lopták el tőle. A nyomok Győrbe vezettek, de az üldözők lekésték a budai léghajó járatot. Szerencsére László vitéznek eszébe jutott, hogy a kikötőben áll Skye Kapitány léghajója. A kapitány hajóján volt Kempelen Farkas is, akinek érdeklődését azonnal felkeltette az idézőgép, aminek a terveit ellopták.

Budán sikerült a tolvaj nyomába eredni, és meglepni a búvóhelyén. A nála lévő táskából elő is kerültek a tervek. De Kempelen Fatrkas rövid vizsgálódás után rájött, hogy csak egy ócska hamisítványról van szó. Az igazi terveket valaki út közben kicserélte.

View
Rendőrségi vizit
Valaki rájuk küldte a rendőrséget, de kidumálták magukat

Az üldőzők elkezdték vallattni Kopót arról, hogy mi törtétnhetett az eredeti tervekkel, de ekkor László vitéz ösztönösen megérezte, hogy valami készül. A következő pillanatban nagy kibálással egy csapat rendőr ugrott a szobába. A jelen lévők nem tanusítottak ellenállást, a rendőrök lefogtak és megbilincseltek mindenkit. Ekkor lépett a színre Kovács Géza rendőrőrmester. Nagy elégedettséggel találta meg a hamis iratokat, és már épp gratulált magának egy siekres nyomozásért, amikor A. Gróf előadta a valódi tényállást. Az őremester először hitetlenkedett, de végül a Gróf státusza és érvelése elsöpörte minden kétségét. Nagy bosszúsan parancsot adott a foglyok elengedésére, de megkérte őket, hogy fáradjanak be a kapitányságra a vallomás felévtelére.
A budapesti rendőrfőkapitányságon Baradlay Richárd nemzetvédelmi titkos megbízott fogadta őket. Tisztázta a helyzetet a csapattal. A rendőrségi rajtaütéshez az információ az ellopott tervekről egy névtelen forrástól származott. Megegyeznek abban, hogy a csapat megpróbálja megtalálni az igazi terveket, és ehhez Baradlay minden segítséget megad.

View
Bál az Operaházban
A tervek nyomában a Brazovics villában és az Operában

A rendőrséget elhagyva a csapat a megbízó Brazovics Athanáz nyomán indult el. Mikor odaértek a villájához, ő épp két fogadott lányával kocsizott el az Operabálba.
Először a házat vizsgálták át. Kempelen Farkas lélekben kilépett testéből, és felderítette a helyet, de semmi rendkívülit nem tapasztalt. Aztán A. Gróf fizikai valójában is besurrant, de a páncélszekrényben talált értékeken kívül mást ő sem talált.
Mivel itt nem találtak nyomot úgy döntöttek, hogy ők is ellátogatnak az Operaházba. A hátsó bejáratnál leütöttek pár pincért, és a ruhájukba peszivárogtak a bálra. A népes közönségben hamarosan megtalálták Brazovics Athanázt aki egy arisztokratával diskurált, de semmi érdekeset nem tudtak meg ebből. Azonban nem sokára feltűnt a színen egy fiatal hölgy, akiben Kopó az egyik utastársát ismerte fel a léghajóról amikor a terveket vitte. Mint kiderült Brazovics Athalieről van szó Athanáz egyik fogadott lányáról.
Pincérnek álcázva tovább hallgatóztak, Kempelen Farkas még egy kis hallgatózó ketyerét is előszedett, és egy kérdésből kiderült, hogy Athalienek volt egy táskája, ami mostanra eltűnt. Ezt a nyomot felkapva elkezdtek furcsa táskák után nyomozni a bálon. Már épp feladták volna, mikor Skye Kapitány felfigyelt egy bohóc ruhás lányra, aki nagy piros retiküllel épp elhagyta az épületet. Elejtette tálcáját, hogy magára vonja a többiek figyelmét, majd a lány után eredt. A többiek is követték. Az Operaházból kifutva meg is pillantották, amint épp bevegyül a Sugárút forgatagába. A pincérek üldözni kezdték a bohócot.

View
Hajsza a Sugárúton

runningwaiter1-copy.jpg

A pincérnek öltözött karakterek a Bohóclány után vetették magukat. Mikor az észrevette, őket futásnak eredt, és felugrott egy mellette elhaladó gőzhajtású omnibuszra. Az üldözők majdnem lemaradtak, de László vitéznek sikerült egy úriember kezéből kikapott sétepálcát beakasztania a jármű hátuljába, és Skye Kapitány elkapta László frakkjának lelógó alját. Végül sikerült mindketőjüknek feljutnia az omnibuszra.
Omnibusz_1896.jpg
Mikor a Bohóclány észrevette őket átugrott egy belső sávban haladó gőzmobilra, amiben egy elegáns úr utazott a nejével. László vitéz utána ugrott, majd a sétapálcával rátámadt. A Bohóclány maga elé rántotta a nőt védekezésül, de ez nem tartotta vissza a támadót. Végül a nőnek sikerült sérülés nélkül kitépnie magát, de ezt követően is sikerült a Bohóclánynak kitérnie (pedig a gőzmobilt vezető úr is csapkodni kezdett).
Az Oktogon magasságában Skye Kapitánynak sikerült kilőnie a gőzmobil kerekét, mire az az Oktogonon kisebb balesetsorozatot okozva megállt. A Bohóclány egy káprázatos ugrással el is hagyta a gőzmobilt, de csak a hihetetlen reflexein múlott, hogy Lálszló vitéz utána vágott sétapálcája nem törte be a fejét.
Közben a lemaradt Kempelen Farkas gőzkonflisba ült, és egy adag bankót a sofőr kezébe nyomva utánuk eredt. Az Oktogonnál kikerülték a balesetet, és a Sugárút oldalútján haladva sikerült megelőzni a Liget felé futó Bohóclányt. Farkas rálőtt különleges elfogó fegyverével, de a lány könnyedén kitért, és őt kikerülve futott tovább. A csapat többi tagja is beült a gőzkonflisba, hogy azzal érjék utól a lányt, de az a Köröndnél leszaladt a földalatti állomásra. Közben Farkas kilépett testéből, és szellem formában utólérte. A lelkével érintkezve sikerült megzavarnia, így elvétette a lépést a lépcsőn, és elterült a földalatti megálló kövén. A másik két üldözőnek így sikerült utólérnie. László vitéz elől még sikerült kipördülnie, de Skye kapitánynak sikerült elragadnia tőle a piros táskát. A lány végül beugrott az alagútba, ahova már nem követték.
A piros táskából előkerültek a keresett dokumentumok.

View
Menekülés a tetőn át

depositphotos_50137557-Vintage-card-with-urban-landscape.-Old-town-with-colored-retro-houses-and-hot-air-balloon-over-the-city.-Cartoon-vector-hand-drawn..jpg
A csapat Kempelen Farkas józsefvárosi lakásában gyűlt össze, hogy megbeszéljék mit csináljanak. A megszerzett terveket négy felé ossztották, és mindenki magához vett egy részt.
Közben Skye Kapitány egy furcsa alakra lett figyelmes az utca egyik gázlámpájának fénykörében. Mikor Farkas kilépett a testéből, nem egy szokásos emberi lelket látott ott, hanem egy ördögalakot aki őt bámulja. Farkas azonnal visszatért a testébe, és elmondta amit látott. A dokumentumok nagy részét ekkor elégették a kályhában.
Közben az alak átsietett az utcán, be a házba.
A csapat felkészült a támadásra, de nem történt semmi. Farkas megint megkockáztatott egy kilépést a testből, és látta, hogy két nagymacska áll lesben a folyosón, és még egy emberalak. Először a kivárás mellett döntöttek, de mikor az utcán egyre több torz cirkuszi alak kezdett gyülekezni, a menekülés mellett döntöttek.
Farkas szerencsére kiépített egy relytett lépcsőt a padlástérbe, ahol egy léggömb volt eldugva a meneküléshez. A ördög azonban erre már reagált, és rájuk küldte az embereit. A padlásban három feketepárduc és idomítójuk támadt rájuk. László vitéz kemény közleharca bonyolódott az egyik párduccal, miközben A. Gróf és Skye Kapitány sikeresen lelőtte a másik kettőt. De ezalatt egy kigyónő kúszott a közelükbe, és Skye elméjét rabulejtette tekintetével. Az próbált rálőni, de nem tudott akaratával felülkerekedni a szuggesztión. A. Grófot közben egy mérgezett tűvel eltalálta a párducnő, viszont László vitéznek végül sikerült kiütnie a vele bírkózó párducot.
Amíg a többiek harcoltak, Farkas a léggömböt készítette elő gépezetével. Megpróbálkozott egy állatriasztó síppal, de a találmány nem igazán volt hatásos. Aztán kieresztette mechanikus méheit, akik megzavarták a támadókat. Ezt kihasználva sikerült mindenkinek beugornia a közben felfújódott léggömb kosarába, és felemelkedni a tetőn keresztül.

View
A tékozló leány

Miután sikeresen elmenekültek a légballonnal a támadóik elől, a biztonság kedvéért egy lebegő város az Ezüstpart felé vették az irányt, ami épp Budapest környékén járt.
Skye Kapitány kisebb nehézségek árán elkormányozta a ballont a városba, ahol azt Kempelen Farkas összecsomagolta, és szállítmányként elküldte a lakására.
A csapat egy helyi ivóba tért be, hogy fuvart találjon lefelé. Szerencsére László vitéz összefutott egy régi léghajós haverjával Fricivel, aki éppen álomölő kábítószert csempészett Budapestre. Miután sikeresen megérkeztek a Gellért hegyi légikikötőbe felkeresték Skye Kapitány léghajóját, azonban ott egyből lecsapott rájuk a lesben álló Kovács Géza őrmester, és ismét bevitte őket a kapitányságra. Itt persze gyorsan tisztázták a helyzetet Baradlay Richárddal, aki miután ellenőriztette a megmaradt terv részletek hitelességét, elfogadta magyaráztaukat. A támadó cirkuszosokról és az ördögről szóló részen először csak derült, de aztán Kempelen bemutatót tartott képességeiből, és ez elgondolkoztatta. Végül Kovács őrmester nagy sajnálatára ismét szabadon távoztak, sőt Baradlay közbenjárására Fricit is békén hagyták, akit László Vitéz véletlenül bajba kevert.

A csapat ezután ellátogatott Jedlik Ányoshoz beszámolni a fejleményekről. A tudós szerzetes belátta, hogy túl veszélyes vizekre merészkedett, és lemondott kísérletei folytatásáról.

Vagy egy héttel később a Kopó kereste meg a csapatot, aki Brazovics Athanázzal hozott össze egy találkozót. Az iparmágnás elmondta, hogy egyik fogadott lánya Brazovics Athalie lopta el az ő tudtán kívül a terveket. A bált követő napon, mielőtt még fényt derült volna szerepére, elszökött otthonról, és azóta ismeretlen helyen bújkál. A kisebbik baj, hogy “feltörte a széfet, és elvitte a készpénzt”, a nagyobbik baj, hogy több kisebb értékű tárgy mellett elvitt egy nagyméretű zsebórát is, ami nagyon fontos lenne Athanáznak. A csapatot kérte fel arra, hogy kutassák fel a lányt, és szerezzék tőle vissza az órát. Annyi támpontot tudott csak adni, hogy egy bizonyos Prométheuszról beszélt többször Athalie.
László Vitéz és Kempelen Farkas először a Brazovics villát kereste fel. A szoba átkutatása nem sok eredménnyel járt, láthatóan mindent elvitt, ami fontos volt. László talált egy levélkét az egyik könyvben, amiben egy barátnő a Prométheuszban való találkozásra utal. Farkas némi hajmintát gyűjtött be a fésűből.
Kikérdezték Athalie testvérét Brazovics Tímeát is, aki megerősítette, hogy a Prométheusz valamilyen klub, ahova Athalie rendszeresen eljárt, de sokkal többet ő sem tudott.
Ezt követően Kempelen visszavanult a laborjába, és megpróbált egy nyomkövető iránytűt fabrikálni a hajmintát felhasználva. Hosszas próbálkozás után valamit sikerült összehoznia, de a ketyere működése nem teljesen stabil.
Ezalatt László a helyi törzshelyeit végiglátogatva próbált valamit megtudni a Prométheusz klubról. Részleteket senki nem tudott, de az kiderült, hogy ez egy titkos társaság, ami elutasítja a technikai fejlődést, és okkult szertartásokat művel a Margitszigeten.

View
Grand Margitsziget Hotel
Prométheusz nyomában

László vitéz, Kempelen Farkas és A. Gróf ellátogatott a Margit-szigetre, ahol a hírek szerint a Prométheusz klub tartja az összejöveteleit. Kis keresés után a Nagyszálló bárjába ültek be, ahol meg is pillantottak egy gyanús fehér lepelbe öltözött alakot.
A személyzet nem volt túl nyitott a kérdés megtárgyalásában, végül László vitéz az alagsorban letámadt egy alkalmazottat, elhitette vele, hogy egy régi elfeledett kocsmai haver, és így megtudta, hogy a Prométheusz klub a szállodában működik, és a közeli japán kertben tartanak valamilyen szertartásokat. Ezzel párhuzamosan A. Gróf a zongoristával Kvasztics Fedorral ismerkedett meg, ami végül olyan jól sikerült, hogy a Fedor örökre barátjául fogadta.
Úgy tűnt, hogy aznap este is lesz egy szeánsz a kertben. A csapat elhatározta, hogy meglesi, de eddigre a sok kérdezős miatt figyeltetni kezdték őket. Két embert küldtek utánuk, de Lászlóék meglepték őket a ligetben. Az egyikre rászegezte félelmetes ördög szarvas puskáját, a másiknak pedig megparancsolta, hogy hazudja azt megbízóinak, hogy elhagyták a szigetet, és a társa követi őket. Mint kiderült a két ember csak biztonsági őrként dolgozik a klubnak, de nincsenek beavatva a titkos társaság tagjai közé. Végül A. Gróf eleresztette a másik fickót is, azzal a szöveggel, hogy ők kormányügynökök, akik titkos összeesküvések után nyomoznak, de itt nem találtak semmi gyanúsat.
A csapat ezt követően megbújt a kertben, és onnan leste ki az éjszakai rituálé menetét. A beavatott tagok az éj közepén vanultak ki fehér ruháikban dalolva és kántálva. Végül a klub vezetője Werther és egy idősebb nő egy fiatal lányt vezetett ki. A szertartás során Werther látszólag megölte a lányt egy karddal, majd a nő egy kehelyből megitatta, amitől új életre kelt.

View
Hogy is volt az Tündérországba menet
avagy az ifjú A. Gróf szenvelgései

A Prométeusz klub performansza után a tagok lassan hazaszállingóztak, ki gőzautóval, ki lovaskocsival, ki gyalog. A klub feje Werther pár barátjával indult haza, majd elköszönve tőlük egyedül ment fel az ódon várban található házába.
Mint arról Kempelen Farkas szellem alakban meggyőződött (volt valami amatőr okkul védelem a házon, de ez nem jelentett problémát), magányosan készülődött lefeküdni. Ekkor kopogott be hozzá A. Gróf, aki az eltűnt szerelme után vágyakozó ifjú szerelmes szerepében bizonyára oszkár esélyes lenne, ha osztanának ilyet a svindlerek közt. Mindenestre Werther teljesen bevette a dolgot (a kis buzi), és könnyekig meghatódva biztosította együttértéséről. Elmondta, hogy Brazovics Athalie valóban a klub beavatott tagja. Arról is tud, hogy mostoha apja zsarnoksága elől menekült el, de pontos hollétéről nem tud felvilágosítást adni, mert egy bizonyos Ilona úrnő vette pártfogásába, és adott neki menedéket.
Kis nyomozás után László vitéz pap barátja árulta el, hogy Ilona valószínűleg Tündér Ilona gazdag birtokos lehet, aki valahol a Börzsönyben épített ki magának egy külön kis “Tündérországot”. A pontos elhelyezkedést már A. Gróf kapcsolataink keresztül tudták meg.
Skye Kapitány léghajóján közelítették meg a helyet. A birtok a Börzsöny mélyén Nagybörzsöny községhez van legközelebb. Egy vadászkastélyra találtak a hegyek közt, ami egy ködös völgy bejáratában áll.
A léghajót Nagybörzsöny határában horgonyozták le, és magukat kalandozó úrifiúknak kiadva, a falu kocsmájába vonultak. Itt a legtöbben tartózkodó gyanakvással fogadták őket, de Grófnak sikerült eltársalognia az 50-es csaposnővel, akitől megtudták, hogy Tündér Ilona úrnő valóban a vadászkastélyban lakik. A környékbeliek is Tündérországnak hívják a helyet, de mindenki elkerüli. Csak az mehet oda, akit meghívnak. Néha látnak oda utazó urakat és hölgyeket áthaladni a falun.
Kempelen közben bekapcsolta hallgatózó masináját, amivel az éjszaka során el is csípett egy beszélgetést arról, hogy a helyiek másnap figyelmeztetni akarják Ilona úrnőt a jövevényekről. Ezt megelőzendő a csapat elhatározta, hogy még az éjszaka felderítik a helyet. Skye kaptitányt hátrahagyva megpróbálták észrevétlenül elagyni a falut.
A helyiek azonban felfigyelhettek távozásukra, mert páran követni kezdték a csapatot az erdőbe, de ezeket Kempelen szellem alakban gyorsan elijesztette. Az ösvényt követve gond nélkül elérték a kastélyt, amit eltévedés nélkül sikerült megkerülni az éjszakai erdőben.
A völgy bejáratánál egy erős mentális hatás arra ösztökélte őket, hogy forduljanak vissza. Kempelen és László vitéz felül tudott emelkedni ezen, de A. Gróf kis okkult segítségre szorult. A völgyben tovább haladva döngő léptekre lettek figyelmesek, és megbújva egy óriási emberalakot láttak elvonulni az erdőben. Már azt hitték túl vannak a veszélyen, mikor hátuk mögül rájuk dörrent egy hang, hogy bújjanak elő. Egy huszárt láttak a holdfényben. Mikor megpillantotta László vitézt fellelkesült: – Á! László vitéz! Már régóta vágyok arra, hogy összemérjem veled a fegyverem! Nevem János vitéz.

View
Párbaj holdvilágnál

László vitéz és János vitéz farkas szemet nézett egymással. László próbálta valahogy kikerülni az összecsapást, de mikor látta, hogy János harcolni akar, közelharci fegyvere nem lévén, egy facsemetét tépett ki a földből, és azzal kezdett küzdeni.
A harc váltakozó szerencsével folyt. Lászlónak sikerült a fával kiütnie a szablyát János kezéből, aki erre megragadta és kitépte a fát László markából. László a földön fekvő kard után vetette magát, amit János a talpával leszorított, de nem számolt László erejével. Felcserélt fegyverekkel folyt tovább a küzdelem, de végül, miután kölcsönösen kisebb sérüléseket vittek be a másiknak, László a földre küldte ellenfelét, és János elismerte, hogy most kikapott.
A barátságos összecsapás után János vitéz, a közben odaérkezett óriások közreműködésével Tündér Ilona palotályába, a Kristálybarlangba kísérte a csapatot. Itt kellemesen elbeszélgettek reggelig, meghallgatva a két nagy vitéz hőstetteit.
Reggel fogadta őket a királynő a trónteremben. Itt A. Gróf ismét előadta a hősszerelmest, aki Athalie után jött el Tündérországba. Közben megjelent a “szerelem” tárgya maga. Végül a királynő Athalie kérésére megengedte, hogy a völgyben maradjanak.

View
Tündérország erdejei és rétjei
avagy pár nap pihi

Néhány nap nyugalomhoz jutott a csapat Tündérország szépséges földjén.
A. Gróf megpróbálta kapcsolatát elmélyíteni Athalieval, és közben valóban megtettszett neki a lány. Mint kiderült nem annyira romantikus alkat, inkább a kíváncsiság vonzotta a grófhoz. A gróf az egyik betanult szerepét adta elő, miközben a lányról kiderült, hogy egy kissé naív és idealista, de kalandvágyó és vagány.
Kempelen Farkas a hely szellemvilágbeli vetületét derítette fel. Különféle természeti szellemek őrzik a völgy különböző pontjait, például a Kristálybarlang bejáratát is. Azt is megtudta, hogy többen képesek a szellemvilágba látni vagy lépni a völgy lakói közül. Közülük Weisz Eriket az “udvari varázslót” ismerte meg.
László vitéz és Skye Kapitány pedig a helyi huszárokkal, elsősorban János Vitézzel múlatták az időd. Az italozás közben kiderült, hogy az itteniek milyen ellenséges érzülettel vannak az iparosodással és a technikai fejlődéssel szemben. Az emberiség romlását látják ebben.
Mikor kiderült, hogy Skye kapitány korábban harcolt az álomölő kábítószer terjesztői ellen, János vitéz elmondta, hogy ezt a szert az iparosok, például Brazovics Athanáz, arra használja, hogy a munkásait álmaiktól megfosztva, nagyobb teljesítményre ösztönözze. A csapat megbeszélte a helyzetet, de nem jutott döntésre, hogy melyik oldalra álljon, és kit segítsen.
Másnap felkereste őket János vitéz, és elvezette őket a Kristálybarlang egyik oldaltermébe. Itt megpillantották a Kopó falra bilincslet megkínzott testét…

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.