Alternatív történelem

Legfontosabb eltérések .

  • Mátyás király alkimistái életben tartják a királyt. A királyság nagyhatalommá válik.
  • Mátyás király visszavanul, majd eltűnik. Az alkimista céh két pártja (a nyíltan működő pávák és a világtól elzárkozó varjak) polgárháborús helyzetbe sodorja az országot.
  • A törökök klónozott janicsár seregekkel megszállják az ország harmadát. Erdély a pávák támogatta fejedelmek, az nyugati rész a varjak támogatta kormányzók uralma alá kerül.
  • Az európai vallásháborúkban megjelennek a régi vallások és a sátánizmus is. A háborúk olyan pusztító hatásúak, hogy a vallás végül visszaszorul a magán szférába.
  • II. Rákóczi Ferenc egyesíti az országot, és sikeresen védi meg a felmelkedő női dominanciát bevezető Oroszország támadásától. Királlyá koronázzák, és utána Rákóczi házi királyok uralkodnak az országon.
  • Az alkimista hagyomány nyomán feltalálják a magszént, amivel különleges gőzgépek hajthatók meg. Magyarország az ipari fejlődés központja lesz.
  • Az északi sarkkörön túl lejárót fedeznek fel a Föld üreges belsejébe. Az itt élő gyíkemberek földjét gyarmatosítják. Az itt bányászható könnyűkő lendületet ad a léghajós közlekedésnek. Elterjed a légi kalózkodás és lebegő városokat építenek.
  • V. Rákóczi Ferenc átjárót akar építeni az Föld üregébe, de a kivitelezés nyomorba dönti az országot. Forradalom robban ki ellene, amit a köztársaság pártiak lépegető masinériákkal megnyernek.
  • Oroszországban is forradalom tör ki, ami a magyar intervenciónak köszönhetően győzedelmeskedik.

Alternatív történelem

Boldog békeidők peterfy peterfy