Boldog békeidők

Búcsú a Napfény szanatóriumtól

A. Gróf és László vitéz miután hátulról megsorozta az őrséget, kis esélyt adva János Vitéz megmaradt csapatának a visszavanulásra, maguk is menekülőre fogták a dolgot. Egy robbanó üveget bevágtak középre, majd visszarohantak arra amerről jöttek. László kapott egy golyót a hátába, de fel se vette.
Az ajtón kiugorva azonban egy különös puska csövével néztek szembe, amit a korábban a légikiköktőben megpillantott fejvadász a Pléhszemű tartott. Mielőtt bármit tehettek volna a Grófba lőtt egy különös zöldes villámot, ami kábaságot okozott. Gróf kissé megtántorodva vetette magát a lépcsőhöz, és kezdett felfelé rohanni, közben László odaugrott a fejvadászhoz, és a kábítás évszzázados módszerét alkalmazva, jól fejbe somta. Majd ő is elkzdett felfelé rohanni, a közben megérkező őrök puskatüzében.

Mindeközben Kempelen Farkas és Pikpak a Bözske nevű léghajójukon, az ellenséges léghajó földre kényszerítését ünnepelték visszafelé menet. Már közel jártak, mikor észrevettek egy újabb léghajót, ami láthatólag a menekülő huszárok üldözésébe kapcsolódott be. Egy nagy fekete modernül felszerelt léghajó volt, orránál a Varjú névvel.
Pikpak berezelt, de Kempelen visszavezette a léghajót a szanatóriumhoz.

A Gróféknak a lépcsőn nem sikerült lerázni az üldözőket. A László által rájuk lökött beteghordozó kocsi csak kisebb fennakadást okozot. Mindenesetre annyi előnyök még volt, hogy kimásszanak a tetőre, és lecsapják a csapóajtót. Gróf megpróbált a csapóajtót pillanatra kinyitva, a felfelé jövőkre dobni egy robbanó palackot, de elvétette a kapaszkodókat, és mintha csak erre várt volna, a Pléhszemű újra meglőtte a zöld sugárral. Egy komoly migrénes fájdalom töltötte be a Gróf agyát, és kissé kábán kezdett el futni a léghajó felé. Kempelen kilépett szellem testéből, hogy segítsen (géppuska tűzzel nem akarta magukra vonna a másik léghajó figyelmét), de közben felért az első őr is. Az esetlenül futó Gróf könnyű célpont volt számára. Egy pontos lövéssel kilőtte a lábát, de egy utolsó erőfeszítéssel sikerült a Grófnak megragadnia a kötéllétrát. Kempelen szellemként végül elérnie az őrt, és sikerült annyira elvakítania, hogy ne tudjon tovább tüzelni. A léghajó közben elindult, és alacsonyan repülve sikerült elmenekülni.

Reggelre értek vissza Biatorbágyra, Pikpak szemrehányásait hallgatva. A. Gróf megpróbált magának orvosi ellátást találni, Kempelen és László vitéz pedig János vitézék titkos bázisára mentek. Itt meg is találták a huszárok túlélőit, de János vitéz azonnal rájuk támadt, árulással vádolva őket. Nagyon feldúlt állapotban volt, és őket hibáztatta azért, mert csapdába sétáltak. Végül a huszárok megkötözték, és a szenes pincébe zárták őket.
Délután felé harc hangjait hallották fentről. A kötelékekből könnyedén kiszabadultak, majd a pincében lévő ládákban rejtőztek el. Kempelen kis elmetrükkel is segített, hogy a házat átkutató emberek ne találjanak rájuk. Mikor leszállt az este, és kissé lenyugodtak a kedélyek, szép csendben sikerült kilopózni a szén ledobó ajtón. Ekkor realizálták, hogy a rendőrség volt, aki megszállta a házat.

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.